Preguntes freqüents

A continuació tens les respostes a algunes de les preguntes més freqüents.

Metodologia i objectius de les sessions UBinding

Durant la sessió, no hem de marcar errors ni corregir?

Al llarg de la sessió podem distingir dos tipus d’activitats, les de llegir ràpid i les de decisió, memòria, etc; en les de llegir ràpid no corregim ni marquem els errors, ens centrem en agafar el màxim de velocitat possible tot i fer algunes errades.  Les activitats restants es poden fer més tranquil·lament, corregint o demanant tornar a llegir alguna paraula que s’hagi llegit incorrectament, sobretot sempre amb reforç positiu.

Si intento que vagi més ràpid s’enfada, com ho hem de fer?

S’ha d’intentar que s’ho agafi com un joc i que gaudeixi de les activitats. Les de llegir ràpid es poden plantejar com una cursa, no incidint en les errades i felicitant al nen per l’esforç que ha fet. Si s’encalla en alguna paraula podem ajudar-lo a llegir-la de manera puntual per tal de que li sigui més còmode i l’activitat sigui més fluïda. Recordem-li que si s’equivoca en alguna no passa res.

En les de llegir ràpid amb varies línies barreja lletres amb les de sota.

No ens amoïnem, és normal fer aquestes errades quan la lectura no està encara ben consolidada, a mida que anem entrenant aquestes errades aniran desapareixent.

Llegeix més ràpid quan les paraules apareixen d’una en una que vàries juntes.

Aquest fet és normal, quan estem entrenant l’input visual els és més fàcil discriminar les  lletres o síl·labes de manera aïllada. A mida que anem entrenant la lectura es va tornant més fluïda i aprenen a discriminar els diferents inputs que se’ls presenta.

Sempre treballem amb majúscula?

A mesura que anem entrenant i els nens/es segueixen el seu curs escolar, l’aprenentatge es generalitza a les diferents tipologies de lletres.

El nen/a pot portar el ratolí?

En les que no són de llegir ràpid i sota supervisió pot portar-lo ell/a, sempre i quan no faci l’activitat de manera impulsiva.

Cal que llegeixi ràpid en les activitats que no són específiques de lectura ràpida?

No, les que no són de llegir ràpid es poden fer més tranquil·lament tot i que recomanem fer les activitats de manera àgil quan el nen/a ja aconsegueix tenir certa fluïdesa.

El nombre de sessions setmanals que hauríem de fer no apareixen.

L’entrenament està plantejat per treballar de manera regular, per això mai aconsellem fer diverses sessions el mateix dia.  Si no es fan sessions amb regularitat no quedaran penjades més sessions de les que considerem. 

Podem fer dues sessions seguides?

Puntualment no passa res si es volen fer i el nen/a hi està d’acord i en té ganes, tot i que és un gran esforç per ells i és més convenient no fer-ho sovint. Sabem que per automatitzar la lectura és important treballar cada dia, poca estona i al màxim de velocitat possible que el nen/a pugui seguir tot i algunes errades.

Per què són paraules inventades?

Treballem amb paraules inventades perquè així entrenem la descodificació pura. Al treballar la velocitat lectora amb paraules reals correm el risc de que per córrer vulgui intuir què hi diu i ho faci malament.

Què passa si faig les sessions molt tard?

Recomanem fer les sessions a una hora prudent per tal de que el nen/a no estigui massa cansat. D’aquesta manera el rendiment és més òptim i la motivació general més alta.

Fa molts errors d’inversió de lletres.

Aquest tipus d’error és normal quan encara no està consolidada la lectura. A mida d’anar entrenant les errades van desapareixent.

Qui ha de fer les valoracions finals?

Les valoracions finals es puntuen en funció del que diu el nen/a.

Activitats de sessions UBinding

Activitat de dir si una lletra o síl·laba és igual a l’anterior o no.

En aquesta activitat es van presentant una sèrie de lletres o síl·labes, una darrera l’altra (no va per parelles); es  tracta de recordar la lletra/síl·laba que hi havia immediatament abans i dir si és la mateixa  presentada o no. Clicarem si (amb el botó esquerre) o no (amb el botó dret) en funció de la resposta del nen/a.

Per exemple: A (cliquem no) - E (no) - E (sí) - I (no) - L (no) - L (sí) - A (no)...

En les activitats de lletres ha de dir el nom de la lletra o el so?

Tenim preferència pel nom de la lletra, tot i que si fa el so també és correcte.

Queda la sessió a la meitat i no podem avançar.

Observeu si l’activitat és la de vocabulari/taulell de paraules. En aquesta no es pot avançar fins que s’han clicat totes les paraules reals. També podeu mirar de tenir el zoom configurat correctament.

Costa molt fer les de memòria i/o recordar la posició d’una lletra o síl·laba:

Aquesta activitat costa força als petits encara. Ho podeu fer a poc a poc, ajudeu-lo dient cadascuna amb els dits i que tanqui els ulls repetint-ho abans de fer-ho. Recordeu que no cal córrer i que a mida d’anar-ho entrenant ho anirà millorant.

“Dues síl·labes fan tal paraula” li costa molt.

 Aquest tipus d’activitat sol costar; si és així ho podeu treballar oralment fora de les sessions per anar-ho entrenant.

L’activitat “Speech rate” (repetir tantes vegades com puguis durant 7 segons) no la pot fer perquè està en lletra d’impremta i encara no la sap llegir.

Aquesta activitat és prèvia a l’entrenament i serveix d’escalfament de la velocitat articulatòria, no és de lectura encara. Els pares o la persona que fa d'entrenador/a li pot llegir les paraules. 

Preguntes tècniques respecte UBinding

No podem accedir a les sessions.

Si el problema ve per les dades d’accés cliqueu al link de  “recuperació de contrasenya”; si tot i així el problema persisteix contacteu amb l’escola pet tal de donar-nos avís.

Error en algunes activitats.

Algunes activitats poden no ser compatibles amb alguns navegadors i poden no ser executades correctament. Recomanem fer les sessions amb Google Chrome o Mozilla Firefox.

Es pot fer la sessió amb tablet?

Les activitats es poden fer amb tablet sempre que s’hi pugui connectar algun ratolí extern. És important també realitzar-ho amb una pantalla relativament gran.

Podem fer la sessió amb Mac? com configuro el ratolí?

Sí que es pot utilitzar aquest sistema operatiu, però tingueu present que és necessari l’ús del ratolí i els botons dret i esquerre per poder fer la sessió correctament. És possible que s’hagi de configurar si es dóna el cas.

Algunes activitats no tenen el marcador d’encerts ni errors o no es marca el temps.

Aquestes activitats estan configurades expressament així i rebem les dades necessàries. 

Contacta amb nosaltres

Si no trobes la resposta que buscaves escriu-nos i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

Assegura't que l'adreça que ens facilites pugui rebre correctament els missatges. Aquesta adreça només serà utilitzada per poder contestar els teus dubtes.